Cover design for redway magazine

Cover design for redway magazine

01.04.11

Cover design and layout of the article about history of Czech skateboarding dated to 70's. More on Redway

Obálka a grafická úprava článku o historii českého skateboardingu datované do 70 let. Více na Redway