Mystic Skates Ad

Mystic Skates Ad

18.05.11

Print ads for Mystic Skates

Tištěná reklama Mystic Skates

2 / 3 / 4 / 5
Mystic SK8 Cup 2011

Mystic SK8 Cup 2011

20.04.11

Mystic Sk8 Cup poster A1
the world cup skateboarding at Prague

Mystic Sk8 Cup plakát A1
světový pohár ve skateboardingu v Praze

Mystic Sk8 design

Mystic Sk8 design

15.04.11

designed for Mystic skates, made by Jart Skateboards

2
Cover design for redway magazine

Cover design for redway magazine

01.04.11

Cover design and layout of the article about history of Czech skateboarding dated to 70's. More on Redway

Obálka a grafická úprava článku o historii českého skateboardingu datované do 70 let. Více na Redway

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9